Empresa

Els beneficis per a l’empresa dins de la formació DUAL són molts i cada dia en la sinergia entre alumne i empresa.

Podem destacar, per exemple:

  • Millora de la qualificació professional del personal.
  • Increment de la competitivitat de l’empresa.
  • Contribució de responsabilitat social corporativa.
  • Personal format en la cultura i processos de l’empresa.
  • Identificació i captació de talent.
  • Creació d’un planter d’aprenents.