Centre Educatiu

Entre els beneficis per al centre educatiu en destaquen:

  • Incrementar i millorar la relació amb les empreses.
  • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresa.
  • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
  • Esdevenir centre de referència pel sector empresarial.
  • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants.
  • Millorar la satisfacció de l’alumnat.